Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ubiedený879 SGWaAP
0.429biedny19060 SGWaAP
0.495úbohý26529 SGWaAP
0.500utrápený4304 SGWaAP
0.501strápený792 SGWaAP
0.544zúbožený3324 SGWaAP
0.567úbožiak8766 SGWaAP
0.571chudobný145488 SGWaAP
0.573ponížený6506 SGWaAP
0.574ľud276126 SGWaAP
0.591skľúčený2790 SGWaAP
0.593bedár4960 SGWaAP
0.593pospolitý1527 SGWaAP
0.594malomyseľný455 SGWaAP
0.597utláčateľ2057 SGWaAP
0.603nemohúci1061 SGWaAP