Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ubíjať6183 SGWaAP
0.300deprimovať2417 SGWaAP
0.333deptať2010 SGWaAP
0.432frustrovať2653 SGWaAP
0.436znechucovať2758 SGWaAP
0.441skľučovať972 SGWaAP
0.464zožierať6705 SGWaAP
0.468vyčerpávať10529 SGWaAP
0.486unavovať9460 SGWaAP
0.489gniaviť2858 SGWaAP
0.516spútavať1725 SGWaAP
0.538zraňovať7450 SGWaAP
0.541ochromovať1855 SGWaAP
0.557vysiľovať571 SGWaAP
0.562znervózňovať7093 SGWaAP
0.563demotivovať2954 SGWaAP
0.574ubližovať28484 SGWaAP
0.575zmáhať2059 SGWaAP
0.577trýzniť3424 SGWaAP
0.590štvať18562 SGWaAP
0.590opantávať1765 SGWaAP
0.593omínať1981 SGWaAP
0.593zarmucovať2586 SGWaAP
0.596zhrýzať1268 SGWaAP