Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000užhorodská1174 SGWaAP
0.184Užhorodský811 SGWaAP
0.451Mukačevská1567 SGWaAP
0.521charkovská448 SGWaAP
0.528ľvovská622 SGWaAP
0.534Kyjevský1489 SGWaAP
0.557moldavská4545 SGWaAP
0.568sofijská468 SGWaAP
0.572Moskovský5705 SGWaAP
0.574zakarpatská1754 SGWaAP
0.582moskovská12866 SGWaAP
0.583varšavská3470 SGWaAP
0.583belehradská2427 SGWaAP
0.587Zakarpatský1500 SGWaAP
0.594Užhorod11455 SGWaAP
0.600Prešovský14503 SGWaAP
0.601vihorlatská1539 SGWaAP
0.610Masarykova6608 SGWaAP
0.613trebišovská2694 SGWaAP
0.616Budapeštiansky832 SGWaAP
0.617užhorodský575 SGWaAP
0.618sečovská791 SGWaAP
0.621Trebišovský1123 SGWaAP