Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ušľachtilé6011 SGWaAP
0.470ušľachtilý16092 SGWaAP
0.532ušľachtilá14336 SGWaAP
0.553vznešené8432 SGWaAP
0.613ušľachtilosť3497 SGWaAP
0.649šľachetné3003 SGWaAP
0.650vzácne31171 SGWaAP
0.653rýdze1488 SGWaAP
0.661trvácne2172 SGWaAP
0.664prvotriedne4124 SGWaAP
0.671ušľachtilo974 SGWaAP
0.676noblesné825 SGWaAP
0.678húževnaté1161 SGWaAP
0.679kultivované3745 SGWaAP
0.682hodnotné16402 SGWaAP
0.685oddané1905 SGWaAP
0.685nadčasové4843 SGWaAP
0.687nevšedné6967 SGWaAP
0.690znamenité1777 SGWaAP
0.690majestátne2664 SGWaAP