Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000učenec17657 SGWaAP
0.351mysliteľ16980 SGWaAP
0.369vzdelanec9624 SGWaAP
0.379filozof66898 SGWaAP
0.383teológ30012 SGWaAP
0.393dejepisec1681 SGWaAP
0.420osvietenec2494 SGWaAP
0.425mystik5625 SGWaAP
0.438orientalista946 SGWaAP
0.466encyklopedista693 SGWaAP
0.479reformátor10675 SGWaAP
0.485polyhistor2337 SGWaAP
0.491filológ2149 SGWaAP
0.492exegéta932 SGWaAP
0.508mudrc18724 SGWaAP
0.525okultista1413 SGWaAP
0.526historik117571 SGWaAP
0.528bádateľ22622 SGWaAP
0.530metafyzik421 SGWaAP
0.538astrológ6060 SGWaAP
0.540matematik19022 SGWaAP