Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000učené976 SGWaAP
0.570učený10431 SGWaAP
0.595učená4210 SGWaAP
0.614vznešené8432 SGWaAP
0.635ctihodné470 SGWaAP
0.646zbožné1827 SGWaAP
0.647nábožné1272 SGWaAP
0.659biblické12886 SGWaAP
0.674jazykovedné1463 SGWaAP
0.680počestné482 SGWaAP
0.687obsažné678 SGWaAP
0.699múdre25964 SGWaAP
0.700filozofické10273 SGWaAP
0.700neznalé424 SGWaAP
0.704hodné14489 SGWaAP
0.708mravné6459 SGWaAP
0.709svetské4784 SGWaAP
0.710zdatné1312 SGWaAP
0.713ľúbezné530 SGWaAP
0.716sprosté3958 SGWaAP
0.717protivné1344 SGWaAP
0.725chápavé895 SGWaAP
0.726vzdelané2348 SGWaAP
0.726duchaplné1063 SGWaAP