Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000učňovské2550 SGWaAP
0.362stredné_odborné11289 SGWaAP
0.452učňovská4583 SGWaAP
0.457stredoškolské11379 SGWaAP
0.503učilište16610 SGWaAP
0.547stredoškolské_vzdelanie8798 SGWaAP
0.565strojárske2352 SGWaAP
0.576vysokoškolské19066 SGWaAP
0.599duálne_vzdelávanie10445 SGWaAP
0.599učňovka2363 SGWaAP
0.600odborné_učilište7550 SGWaAP
0.601robotnícke2542 SGWaAP
0.613učňovský1644 SGWaAP
0.625robotnícka_profesia1460 SGWaAP
0.629výučný_list6205 SGWaAP
0.633SOU15711 SGWaAP
0.635drevárske882 SGWaAP
0.637gymnaziálne717 SGWaAP
0.642elektrotechnické3560 SGWaAP
0.647vysokoškolsky712 SGWaAP
0.653pedagogické16374 SGWaAP
0.655odborné114834 SGWaAP
0.660knihovnícke431 SGWaAP