Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000učňovská4583 SGWaAP
0.356učilište16610 SGWaAP
0.395odborné_učilište7550 SGWaAP
0.452učňovské2550 SGWaAP
0.453učňovka2363 SGWaAP
0.477stredné_odborné11289 SGWaAP
0.485učňovský1644 SGWaAP
0.532SOU15711 SGWaAP
0.549škola3583590 SGWaAP
0.551všeobecnovzdelávacia1530 SGWaAP
0.559učeň16902 SGWaAP
0.568strojnícka3359 SGWaAP
0.579priemyslovka6304 SGWaAP
0.588trojročný_učebný987 SGWaAP
0.589meštianska7803 SGWaAP
0.590učebný_odbor13723 SGWaAP
0.592výučný_list6205 SGWaAP
0.594stredoškolské11379 SGWaAP
0.598praktické_vyučovanie8897 SGWaAP
0.608meštianka2218 SGWaAP
0.609polytechnická2606 SGWaAP
0.615nadstavbové_štúdium3609 SGWaAP
0.615elektrotechnická8536 SGWaAP