Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tyrkysové_more1472 SGWaAP
0.119azúrové_more1322 SGWaAP
0.145priezračné_more1771 SGWaAP
0.320azúrovo1208 SGWaAP
0.337piesková_pláž5733 SGWaAP
0.340piesčitá_pláž1690 SGWaAP
0.348skalnatý_útes1240 SGWaAP
0.349piesočná_pláž6273 SGWaAP
0.377skalnaté_pobrežie1045 SGWaAP
0.385krištáľovo_čisté1492 SGWaAP
0.390bujná_vegetácia1839 SGWaAP
0.399piesočnatá_pláž15625 SGWaAP
0.417palmový_háj847 SGWaAP
0.420lagúna11373 SGWaAP
0.430kamienková_pláž3210 SGWaAP
0.433členité_pobrežie913 SGWaAP
0.436píniový_háj448 SGWaAP
0.438kokosová_palma2066 SGWaAP
0.442pláž281331 SGWaAP
0.449štrková_pláž1409 SGWaAP
0.449belostná1460 SGWaAP
0.451koralový_útes5165 SGWaAP
0.453olivový_háj2006 SGWaAP