Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tyranstvo442 SGWaAP
0.457despotizmus1477 SGWaAP
0.478násilenstvo639 SGWaAP
0.478tyranská846 SGWaAP
0.502sebectvo10545 SGWaAP
0.515bezuzdnosť412 SGWaAP
0.518spupnosť1331 SGWaAP
0.524tyrania8888 SGWaAP
0.534pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.536hrabivosť918 SGWaAP
0.543poddanstvo2135 SGWaAP
0.546vierolomnosť831 SGWaAP
0.547opovrhovanie2915 SGWaAP
0.549mamonárstvo416 SGWaAP
0.553lakomstvo3062 SGWaAP
0.558pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.560ničomnosť698 SGWaAP
0.560ukrutnosť3641 SGWaAP
0.564zhýralosť589 SGWaAP
0.565zlovôľa932 SGWaAP
0.565nemravnosť3259 SGWaAP
0.566diktátorstvo419 SGWaAP
0.570povýšenectvo1034 SGWaAP