Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tyranská846 SGWaAP
0.252despotická1055 SGWaAP
0.367diktátorská1357 SGWaAP
0.438autokratická662 SGWaAP
0.442tyranský1469 SGWaAP
0.454tyrania8888 SGWaAP
0.478krutovláda986 SGWaAP
0.478tyranstvo442 SGWaAP
0.483despotizmus1477 SGWaAP
0.483autoritatívna3158 SGWaAP
0.488absolutistická947 SGWaAP
0.504despotický1989 SGWaAP
0.512zločinná1877 SGWaAP
0.515tyran14479 SGWaAP
0.524autoritárska1652 SGWaAP
0.528zlovoľná404 SGWaAP
0.534pomstychtivá1051 SGWaAP
0.534násilnícka1310 SGWaAP
0.538spupná472 SGWaAP
0.541uzurpátor1094 SGWaAP
0.547chamtivá1412 SGWaAP
0.553panovačná1955 SGWaAP
0.557zvrhlá2457 SGWaAP