Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tyrania8888 SGWaAP
0.384despotizmus1477 SGWaAP
0.391diktatúra24909 SGWaAP
0.421tyran14479 SGWaAP
0.454tyranská846 SGWaAP
0.456teror23806 SGWaAP
0.470anarchia10989 SGWaAP
0.483totalitná8415 SGWaAP
0.485krutovláda986 SGWaAP
0.489autokracia1058 SGWaAP
0.513represia12047 SGWaAP
0.517totalitarizmus2624 SGWaAP
0.520nesloboda10485 SGWaAP
0.523totalita30502 SGWaAP
0.524tyranstvo442 SGWaAP
0.525bezprávie6795 SGWaAP
0.529despotická1055 SGWaAP
0.535zlovôľa932 SGWaAP
0.537krutosť20498 SGWaAP
0.548zvrhlosť3503 SGWaAP
0.549otroctvo28399 SGWaAP
0.554diktátorská1357 SGWaAP
0.557etatizmus1393 SGWaAP
0.557despocia408 SGWaAP