Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000typická117438 SGWaAP
0.277charakteristická62100 SGWaAP
0.380príznačná9897 SGWaAP
0.381typický152227 SGWaAP
0.419typické56567 SGWaAP
0.506charakteristický61705 SGWaAP
0.528typicky37977 SGWaAP
0.537Typický686 SGWaAP
0.547charakteristické25429 SGWaAP
0.589nezvyčajná27822 SGWaAP
0.594charakteristická_črta9035 SGWaAP
0.596charakteristický_znak13775 SGWaAP
0.603špecifická139968 SGWaAP
0.613zvláštnosť33825 SGWaAP
0.615svojrázna8107 SGWaAP
0.634osobitá14515 SGWaAP
0.646nápadná11240 SGWaAP
0.651neobvyklá14914 SGWaAP
0.652pripomínajúca20486 SGWaAP
0.662charakteristický_rys3034 SGWaAP
0.663nezvyklá2412 SGWaAP
0.665známa570526 SGWaAP
0.667výrazná222068 SGWaAP
0.675charakteristicky1865 SGWaAP