Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tvrdza694 SGWaAP
0.371pevnôstka1079 SGWaAP
0.517zrúcanina20637 SGWaAP
0.558husitské_vojsko604 SGWaAP
0.560opevnenie25889 SGWaAP
0.565hradba55782 SGWaAP
0.568hrad440610 SGWaAP
0.573rozvalina2723 SGWaAP
0.573panské_sídlo1608 SGWaAP
0.575kniežacie672 SGWaAP
0.575opevniť2628 SGWaAP
0.583zemianska_kúria878 SGWaAP
0.583šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.583fortifikačná557 SGWaAP
0.583hradný_múr2435 SGWaAP
0.585lovecký_zámoček446 SGWaAP
0.586návršie5238 SGWaAP
0.589tvŕdza927 SGWaAP
0.591románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.593kaštielik465 SGWaAP
0.600zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.600mestské_opevnenie3276 SGWaAP
0.601husitský1649 SGWaAP
0.605slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.606rotunda6029 SGWaAP
0.609pustovňa2690 SGWaAP
0.609lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.610ruina32789 SGWaAP
0.612bratrík1544 SGWaAP
0.614hradisko17987 SGWaAP
0.616románska_rotunda539 SGWaAP
0.619letohrádok2394 SGWaAP
0.620hrada11697 SGWaAP
0.620veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.621citadela5560 SGWaAP
0.624strážna_veža5733 SGWaAP