Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tvrdohlavé1933 SGWaAP
0.420vzdorovité778 SGWaAP
0.484neoblomné511 SGWaAP
0.511panovačné414 SGWaAP
0.517rozmaznané1931 SGWaAP
0.536tvrdošijné611 SGWaAP
0.536ustráchané1133 SGWaAP
0.539hlúpe23035 SGWaAP
0.540drzé3227 SGWaAP
0.543namyslené582 SGWaAP
0.548zlostné1507 SGWaAP
0.553žiarlivé405 SGWaAP
0.553smelé2831 SGWaAP
0.555bojazlivé1147 SGWaAP
0.555bezočivé1125 SGWaAP
0.557samoľúbe458 SGWaAP
0.559bezcitné1233 SGWaAP
0.559protivné1344 SGWaAP
0.560tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.563zaťaté465 SGWaAP
0.565hysterické1248 SGWaAP
0.569tvrdohlavý11224 SGWaAP
0.571sebecké3637 SGWaAP
0.574zmätené3208 SGWaAP