Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.333panovačná1955 SGWaAP
0.341svojhlavá437 SGWaAP
0.397vzdorovitá1006 SGWaAP
0.401zanovitá579 SGWaAP
0.449drzá6210 SGWaAP
0.452tvrdohlavý11224 SGWaAP
0.459protivná3283 SGWaAP
0.461žiarlivá3371 SGWaAP
0.465zásadová961 SGWaAP
0.468prchká1096 SGWaAP
0.472ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.486neoblomná2249 SGWaAP
0.498neústupná767 SGWaAP
0.500hašterivá797 SGWaAP
0.502namyslená3084 SGWaAP
0.507nebojácna1882 SGWaAP
0.507papuľnatá461 SGWaAP
0.513podozrievavá1102 SGWaAP
0.516flegmatická589 SGWaAP
0.517netrpezlivá2728 SGWaAP
0.520chápavá2033 SGWaAP
0.521bojazlivá2099 SGWaAP
0.522zlostná2536 SGWaAP