Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tvoje232517 SGWaAP
0.246moje734723 SGWaAP
0.503tvoji1078 SGWaAP
0.537niečie1107 SGWaAP
0.543vaše785767 SGWaAP
0.558otcovo8833 SGWaAP
0.560ty4163350 SGWaAP
0.563mamino3700 SGWaAP
0.579tvoj498651 SGWaAP
0.579synovo2074 SGWaAP
0.582moje1216 SGWaAP
0.585sestrino1150 SGWaAP
0.588bratovo1516 SGWaAP
0.591tvoja442973 SGWaAP
0.604môj8345 SGWaAP
0.630oné3054 SGWaAP
0.631manželovo2513 SGWaAP
0.636svoje2967265 SGWaAP
0.640naše1292070 SGWaAP
0.642Petrovo3089 SGWaAP
0.645Tomášovo1185 SGWaAP
0.648ženino1377 SGWaAP