Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turnianska1293 SGWaAP
0.285Turniansky1360 SGWaAP
0.520Abovský875 SGWaAP
0.541novohradská4205 SGWaAP
0.549Novohradský3675 SGWaAP
0.562abovská1047 SGWaAP
0.568Žitavský1182 SGWaAP
0.574Smolenický639 SGWaAP
0.586Zemplínsky6477 SGWaAP
0.593Holíčsky1327 SGWaAP
0.601gelnická820 SGWaAP
0.601Gemerský5756 SGWaAP
0.603Rožňavský3933 SGWaAP
0.606hornádska454 SGWaAP
0.607holíčska1950 SGWaAP
0.608štítnická537 SGWaAP
0.612jasovská1356 SGWaAP
0.612budatínska921 SGWaAP
0.613drieňová2746 SGWaAP
0.614Ďumbiersky939 SGWaAP
0.618zemplínska5806 SGWaAP
0.620gemerská5797 SGWaAP
0.620Gelnický633 SGWaAP
0.624Silický802 SGWaAP
0.627Bernolákovo22135 SGWaAP