Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turecký_vpád1141 SGWaAP
0.310vpád_Tatár681 SGWaAP
0.314tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.397stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.425kurucká865 SGWaAP
0.453turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.482tatárske762 SGWaAP
0.484kurucké744 SGWaAP
0.485morová_epidémia2403 SGWaAP
0.493turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.498protireformácia1975 SGWaAP
0.512osmanské1116 SGWaAP
0.518bratrík1544 SGWaAP
0.521husita4744 SGWaAP
0.523husitský1649 SGWaAP
0.530napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.534osmanský_Turek652 SGWaAP
0.537husitské_vojsko604 SGWaAP
0.539veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.546Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.554osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.559osmanská3041 SGWaAP
0.563cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.572kurucký1138 SGWaAP
0.572husitské1106 SGWaAP
0.572bratrícke442 SGWaAP
0.575cholerová522 SGWaAP
0.576sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.576Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.579Uhorsko90302 SGWaAP
0.579Turek65818 SGWaAP
0.582lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.587valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.588pustošivý482 SGWaAP
0.593uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP