Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turecký_vpád1141 SGWaAP
0.310vpád_Tatár681 SGWaAP
0.314tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.397stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.425kurucká865 SGWaAP
0.453turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.482tatárske762 SGWaAP
0.484kurucké744 SGWaAP
0.485morová_epidémia2403 SGWaAP
0.493turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.498protireformácia1975 SGWaAP
0.512osmanské1116 SGWaAP
0.518bratrík1544 SGWaAP
0.521husita4744 SGWaAP
0.523husitský1649 SGWaAP
0.530napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.534osmanský_Turek652 SGWaAP
0.537husitské_vojsko604 SGWaAP
0.539veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP