Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turecký_sultán1053 SGWaAP
0.354sultán11630 SGWaAP
0.374Osman4095 SGWaAP
0.386cisár81604 SGWaAP
0.422ruský_cár3364 SGWaAP
0.425byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.427cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.428chán3891 SGWaAP
0.433uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.434osmanský2024 SGWaAP
0.438cár13306 SGWaAP
0.463panovník51690 SGWaAP
0.470habsburský3387 SGWaAP
0.472Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.477knieža54086 SGWaAP
0.482Žigmund10064 SGWaAP
0.482kráľ403784 SGWaAP
0.485vojvoda28122 SGWaAP
0.491arcivojvoda2732 SGWaAP
0.495Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.497uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.498Napoleon19225 SGWaAP
0.501Habsburský1841 SGWaAP
0.502Konštantínopol6187 SGWaAP
0.504osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.506kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.508cisárov2529 SGWaAP
0.514miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.515turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.522Turek65818 SGWaAP
0.523Matej_Korvín5385 SGWaAP