Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.248uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.273cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.326nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.358kurucké744 SGWaAP
0.365osmanské1116 SGWaAP
0.379husitské_vojsko604 SGWaAP
0.383povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.383osmanský_Turek652 SGWaAP
0.398vojsko112561 SGWaAP
0.405Osman4095 SGWaAP
0.407Turek65818 SGWaAP
0.425husita4744 SGWaAP
0.428tatárske762 SGWaAP
0.439osmanská3041 SGWaAP
0.453obliehanie10070 SGWaAP
0.456nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.458Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.467kurucká865 SGWaAP
0.469vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.472ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.473bratrík1544 SGWaAP
0.485kurucký1138 SGWaAP
0.486osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.493turecký_vpád1141 SGWaAP
0.497turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.504vpád_Tatár681 SGWaAP
0.505osmanský2024 SGWaAP
0.511stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.513obľahnúť715 SGWaAP
0.514križiacke950 SGWaAP
0.515rímska_légia1631 SGWaAP
0.515turecký_sultán1053 SGWaAP
0.516spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.540labanec676 SGWaAP