Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.339osmanská3041 SGWaAP
0.362Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.410osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.436osmanské1116 SGWaAP
0.437osmanský_Turek652 SGWaAP
0.453turecký_vpád1141 SGWaAP
0.476byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.496osmanský2024 SGWaAP
0.496koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.497turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.511rímska_ríša10411 SGWaAP
0.516Osman4095 SGWaAP
0.523tatárske762 SGWaAP
0.538rímske_impérium1379 SGWaAP
0.548kurucká865 SGWaAP
0.551Turek65818 SGWaAP
0.553napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.563Byzancia5289 SGWaAP
0.565stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.565perzská_ríša1108 SGWaAP
0.566okupácia28497 SGWaAP
0.566Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.570protireformácia1975 SGWaAP
0.570kurucké744 SGWaAP
0.571Habsburgovci8710 SGWaAP
0.573cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.573cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.573Uhorsko90302 SGWaAP
0.574tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.575uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.576habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.580bratrík1544 SGWaAP
0.582vpád_Tatár681 SGWaAP
0.585habsburské824 SGWaAP
0.586križiacka1359 SGWaAP
0.589uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.589križiacke950 SGWaAP
0.591nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.595husita4744 SGWaAP
0.596byzantské2108 SGWaAP