Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.339osmanská3041 SGWaAP
0.362Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.410osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.436osmanské1116 SGWaAP
0.437osmanský_Turek652 SGWaAP
0.453turecký_vpád1141 SGWaAP
0.476byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.496osmanský2024 SGWaAP
0.496koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.497turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.511rímska_ríša10411 SGWaAP
0.516Osman4095 SGWaAP
0.523tatárske762 SGWaAP
0.538rímske_impérium1379 SGWaAP
0.548kurucká865 SGWaAP
0.551Turek65818 SGWaAP
0.553napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.563Byzancia5289 SGWaAP
0.565stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.565perzská_ríša1108 SGWaAP