Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turčiansky10143 SGWaAP
0.377oravský19985 SGWaAP
0.407Turčiansky11073 SGWaAP
0.430turčianska15979 SGWaAP
0.435Turiec50969 SGWaAP
0.444liptovský27458 SGWaAP
0.471turčianske3065 SGWaAP
0.491novohradský1726 SGWaAP
0.493gemerský4683 SGWaAP
0.515martinský26472 SGWaAP
0.527Bystrička6099 SGWaAP
0.529bytčiansky1859 SGWaAP
0.530turčiansky651 SGWaAP
0.535krupinský1660 SGWaAP
0.539rajecký1656 SGWaAP
0.540sučiansky916 SGWaAP
0.547Zniev9786 SGWaAP
0.547Blatnica9878 SGWaAP
0.549Novohrad10349 SGWaAP
0.549Oravský16805 SGWaAP
0.551turčianska_Teplice13323 SGWaAP