Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.400osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.468krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.470považské_osvetové723 SGWaAP
0.480regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.482gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.485vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.496Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.513Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.518zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.518pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.523liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.528Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.534Národný_osvetové3613 SGWaAP
0.536spišské_osvetové762 SGWaAP
0.547Dom_Matica4487 SGWaAP
0.554záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.556vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.557Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP