Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turčianske3065 SGWaAP
0.457Turčiansky11073 SGWaAP
0.460oravské6560 SGWaAP
0.461liptovské5187 SGWaAP
0.471turčiansky10143 SGWaAP
0.496turčianska15979 SGWaAP
0.521Turiec50969 SGWaAP
0.533martinské9359 SGWaAP
0.546novohradské758 SGWaAP
0.549gemerské1292 SGWaAP
0.552podtatranské2959 SGWaAP
0.553štiavnické1199 SGWaAP
0.553stredoslovenské4066 SGWaAP
0.560turčiansky651 SGWaAP
0.567trenčianske7682 SGWaAP
0.575myjavské788 SGWaAP
0.577kežmarské1896 SGWaAP
0.579kremnické2098 SGWaAP
0.581Liptovský17468 SGWaAP
0.585Oravský16805 SGWaAP
0.585púchovské1021 SGWaAP