Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000turčianska15979 SGWaAP
0.249Turčiansky11073 SGWaAP
0.357liptovská23546 SGWaAP
0.390oravská22415 SGWaAP
0.422Oravský16805 SGWaAP
0.430turčiansky10143 SGWaAP
0.441kysucká22127 SGWaAP
0.450Turiec50969 SGWaAP
0.456gemerská5797 SGWaAP
0.471Liptovský17468 SGWaAP
0.496turčianske3065 SGWaAP
0.501štiavnická3106 SGWaAP
0.502šarišská7332 SGWaAP
0.514Podtatranský4024 SGWaAP
0.514považská8495 SGWaAP
0.514bytčianska1125 SGWaAP
0.515Bytčiansky834 SGWaAP
0.518rajecká3233 SGWaAP
0.519podtatranská9030 SGWaAP
0.522novohradská4205 SGWaAP
0.523Kysucký16291 SGWaAP
0.526zemplínska5806 SGWaAP
0.537Považský7629 SGWaAP
0.541hornonitrianska1811 SGWaAP
0.542martinská18251 SGWaAP