Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tuposť3460 SGWaAP
0.251zadubenosť887 SGWaAP
0.309nadutosť2296 SGWaAP
0.315bohorovnosť1252 SGWaAP
0.321arogancia24083 SGWaAP
0.322debilita2368 SGWaAP
0.332primitívnosť1449 SGWaAP
0.358primitivizmus3253 SGWaAP
0.359ignorancia5190 SGWaAP
0.365spupnosť1331 SGWaAP
0.370bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.373úbohosť5756 SGWaAP
0.377arogantnosť1322 SGWaAP
0.378idiotizmus1068 SGWaAP
0.386obmedzenosť6448 SGWaAP
0.393nafúkanosť738 SGWaAP
0.399ignorantstvo1200 SGWaAP
0.399naivita15517 SGWaAP
0.403namyslenosť3052 SGWaAP
0.403bezcitnosť2602 SGWaAP
0.404nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.408zbabelosť7461 SGWaAP
0.408servilnosť1743 SGWaAP