Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tunajšia28839 SGWaAP
0.374tamojšia47268 SGWaAP
0.577tunajšie10797 SGWaAP
0.592štiavnická3106 SGWaAP
0.604vychýrená5323 SGWaAP
0.605miestna362382 SGWaAP
0.616neďaleká35383 SGWaAP
0.619banskoštiavnická1791 SGWaAP
0.624dobšinská520 SGWaAP
0.625chýrna2468 SGWaAP
0.643breznianska2514 SGWaAP
0.645kremnická4170 SGWaAP
0.651prešporská2109 SGWaAP
0.656tisovská755 SGWaAP
0.661tunajší44134 SGWaAP
0.668tirolská1468 SGWaAP
0.669liptovská23546 SGWaAP
0.669dedinská17193 SGWaAP
0.671oravská22415 SGWaAP
0.671prievidzská7803 SGWaAP
0.672modranská2604 SGWaAP
0.675maďarská166817 SGWaAP
0.681chorvátska21445 SGWaAP
0.681banícka13781 SGWaAP
0.683tatranská31640 SGWaAP