Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tulák12025 SGWaAP
0.439vandrák998 SGWaAP
0.449potulný4827 SGWaAP
0.462žobrák22698 SGWaAP
0.471túlavý2814 SGWaAP
0.492samotár8057 SGWaAP
0.516vyhnanec4881 SGWaAP
0.521podivín1964 SGWaAP
0.535bedár4960 SGWaAP
0.538pocestný5205 SGWaAP
0.541povaľač3808 SGWaAP
0.544Tulák1349 SGWaAP
0.554uličník1144 SGWaAP
0.554vydedenec2678 SGWaAP
0.556čudák8789 SGWaAP
0.556vandrovník644 SGWaAP
0.570pištoľník3426 SGWaAP
0.571štvanec1871 SGWaAP
0.578bitkár7066 SGWaAP
0.589bohém3118 SGWaAP
0.597stopár6197 SGWaAP
0.598tuláčka743 SGWaAP