Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tsunami6193 SGWaAP
0.197cunami6514 SGWaAP
0.311vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.366vlna_cunami1913 SGWaAP
0.407prílivová_vlna1616 SGWaAP
0.438prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.459zemetrasenie63101 SGWaAP
0.475hurikán19259 SGWaAP
0.481tajfún6073 SGWaAP
0.519tornádo11315 SGWaAP
0.537ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.538Tsunami467 SGWaAP
0.548ničivá11577 SGWaAP
0.548prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.575výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.591záplava60985 SGWaAP
0.592katastrofa113090 SGWaAP
0.597povodeň85562 SGWaAP
0.600ničivé2269 SGWaAP
0.609búrka131130 SGWaAP
0.623erupcia_sopka837 SGWaAP
0.627Zemetrasenie554 SGWaAP