Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tryzna1198 SGWaAP
0.526pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.545zádušná_omša1993 SGWaAP
0.550pietna2613 SGWaAP
0.567panychída946 SGWaAP
0.573spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.580zádušná795 SGWaAP
0.581pietny_akt6546 SGWaAP
0.614smútočná5165 SGWaAP
0.614spomienková10628 SGWaAP
0.619smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.619kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.631pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.635smútočný4951 SGWaAP
0.636pohreb79709 SGWaAP
0.647zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.650spomienkové7389 SGWaAP
0.656ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.669slávnosť136262 SGWaAP
0.671pietny1289 SGWaAP
0.678zosnulá986 SGWaAP
0.679Spomienkový826 SGWaAP
0.680poprava34914 SGWaAP