Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.186dočasný_euroval1498 SGWaAP
0.227stabilizačný_mechanizmus2149 SGWaAP
0.233euroval33292 SGWaAP
0.328Euroval1422 SGWaAP
0.480fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.509eurobond3071 SGWaAP
0.515menový_fond2137 SGWaAP
0.529Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.543lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.566euroústava3681 SGWaAP
0.579zadlžené_Grécko787 SGWaAP
0.583dlhová_brzda3884 SGWaAP
0.606EMÚ4108 SGWaAP
0.614eurozóna170571 SGWaAP