Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trstenský3393 SGWaAP
0.184Trstenský2993 SGWaAP
0.479dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.513ilavský3536 SGWaAP
0.540rakovský2508 SGWaAP
0.543Ondrej126468 SGWaAP
0.545Jozef757102 SGWaAP
0.546Anton131324 SGWaAP
0.557Štefan306491 SGWaAP
0.560oravský19985 SGWaAP
0.561Gallik1497 SGWaAP
0.566bánovský2782 SGWaAP
0.568levočský4402 SGWaAP
0.569potocký1462 SGWaAP
0.570vrútocký1551 SGWaAP
0.575turzovský1115 SGWaAP
0.576Imrich45405 SGWaAP
0.576púchovský5352 SGWaAP
0.578Bernát5687 SGWaAP
0.580Ladislav194069 SGWaAP