Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trpkosť9044 SGWaAP
0.324horkosť12007 SGWaAP
0.406trpká14026 SGWaAP
0.426zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.431trpký9111 SGWaAP
0.530trýzeň2416 SGWaAP
0.530pachuť5889 SGWaAP
0.537roztrpčenie1069 SGWaAP
0.542blen1632 SGWaAP
0.550bôľ8947 SGWaAP
0.561trpké4549 SGWaAP
0.563clivota2779 SGWaAP
0.565trpko11028 SGWaAP
0.569sebaľútosť5370 SGWaAP
0.584beznádej21631 SGWaAP
0.585trpká_príchuť2141 SGWaAP
0.589zármutok11317 SGWaAP
0.589trpkastá405 SGWaAP
0.596zahanbenie3242 SGWaAP
0.599bezútešnosť1423 SGWaAP
0.599zášť2846 SGWaAP
0.600tragika2918 SGWaAP
0.601horká18747 SGWaAP
0.613skľúčenosť2916 SGWaAP