Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tropický_cyklón574 SGWaAP
0.401cyklóna1658 SGWaAP
0.409tajfún6073 SGWaAP
0.429hurikán19259 SGWaAP
0.430tropická_búrka2979 SGWaAP
0.466cyklón4446 SGWaAP
0.491monzún2446 SGWaAP
0.531pasát714 SGWaAP
0.535búrkový1536 SGWaAP
0.545tornádo11315 SGWaAP
0.553sopečná_erupcia838 SGWaAP
0.562Golfský_prúd693 SGWaAP
0.573erupcia_sopka837 SGWaAP
0.574geomagnetická523 SGWaAP
0.579orkán1946 SGWaAP
0.584anticyklóna650 SGWaAP
0.586výdatná_zrážka1877 SGWaAP
0.597topenie_ľadovec759 SGWaAP
0.598búrková2150 SGWaAP
0.599vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.600golfský_prúd952 SGWaAP