Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.183trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.342trolej1401 SGWaAP
0.419električkové961 SGWaAP
0.435meniareň705 SGWaAP
0.438koľajový3237 SGWaAP
0.448koľajová3947 SGWaAP
0.460električková_trať11134 SGWaAP
0.464električkový2177 SGWaAP
0.476železničný_zvršok1312 SGWaAP
0.479koľajové1831 SGWaAP
0.481výhybka10404 SGWaAP
0.487električková9698 SGWaAP
0.503trolejbusová6407 SGWaAP
0.504priecestie14036 SGWaAP
0.523traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.525vysokonapäťové677 SGWaAP
0.530koľajnica33311 SGWaAP
0.530priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.532návestidlo4226 SGWaAP
0.534železničná_trať32339 SGWaAP
0.536trafostanica6030 SGWaAP
0.537parovod687 SGWaAP