Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.195Trojjediný1016 SGWaAP
0.338Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.349Boh1407708 SGWaAP
0.352Božstvo1886 SGWaAP
0.368Kristus313755 SGWaAP
0.369Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.386Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.397vtelené1788 SGWaAP
0.403Syn35038 SGWaAP
0.407Duch_svätý56246 SGWaAP
0.413Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.415Otec142091 SGWaAP
0.419trojjediný1256 SGWaAP
0.420Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.428vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.432Duch105340 SGWaAP
0.437zjavená4226 SGWaAP
0.440Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.442Kristova37397 SGWaAP
0.443božie169284 SGWaAP
0.443sviatostný3467 SGWaAP
0.447Eucharistia19501 SGWaAP