Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.083Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.323Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.339mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.347Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.350Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.366Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.368Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.371mierové_námestie3653 SGWaAP
0.384Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.396radničné_námestie2159 SGWaAP
0.401Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.409námestie301334 SGWaAP
0.435Námestie58800 SGWaAP
0.438Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.464františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.464Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.478rínok3546 SGWaAP
0.492primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.507Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.512Michalský5895 SGWaAP
0.513Kapitulský2609 SGWaAP
0.514Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.519kino_Hviezda2367 SGWaAP