Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trieť_bieda938 SGWaAP
0.422živoriť7395 SGWaAP
0.479schudobnieť1510 SGWaAP
0.528otročiť1538 SGWaAP
0.530strádať1417 SGWaAP
0.538chudobnieť1017 SGWaAP
0.556hrdlačiť990 SGWaAP
0.557kostolná_myš906 SGWaAP
0.575uťahovať_opasok1251 SGWaAP
0.584zdierať3587 SGWaAP
0.585hladovať12546 SGWaAP
0.588uskromňovať826 SGWaAP
0.594pomrieť3283 SGWaAP
0.599bohatnúť6088 SGWaAP
0.608ožobračovať1110 SGWaAP
0.615vykorisťovať3211 SGWaAP
0.617bieda60055 SGWaAP
0.622chudobný145488 SGWaAP
0.633mizina3858 SGWaAP
0.638biedny19060 SGWaAP
0.638prepíjať497 SGWaAP
0.638nezbohatnúť1808 SGWaAP
0.640nezarábať4723 SGWaAP