Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tridsiaty24247 SGWaAP
0.122štyridsiaty12133 SGWaAP
0.216dvadsiaty29999 SGWaAP
0.233päťdesiaty26933 SGWaAP
0.300šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.310sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.334osemdesiaty34599 SGWaAP
0.441deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.451minulé_storočie89927 SGWaAP
0.456dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.477devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.569devätnásty3838 SGWaAP
0.571osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.602povojnový12103 SGWaAP
0.605medzivojnový1793 SGWaAP