Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trianonská_mierová571 SGWaAP
0.167Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.233Trianonský783 SGWaAP
0.306trianonská1411 SGWaAP
0.360Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.428Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.470viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.503mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.536versaillská502 SGWaAP
0.557víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.576Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.594povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.596ČSR39747 SGWaAP
0.606dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.611pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.615Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.633konkordát1528 SGWaAP
0.638anšlus731 SGWaAP
0.639Clevelandský408 SGWaAP
0.641Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.646martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.647štátoprávne983 SGWaAP
0.655bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.656genocída_Armén656 SGWaAP
0.661podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.664demarkačná_čiara738 SGWaAP
0.669Československo117408 SGWaAP
0.673revizionistická753 SGWaAP
0.678reslovakizácia568 SGWaAP
0.680štátoprávna1611 SGWaAP
0.680iredenta742 SGWaAP
0.681územná_autonómia1241 SGWaAP