Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trianonská_mierová571 SGWaAP
0.167Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.233Trianonský783 SGWaAP
0.306trianonská1411 SGWaAP
0.360Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.428Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.470viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.503mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.536versaillská502 SGWaAP
0.557víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.576Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.594povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.596ČSR39747 SGWaAP
0.606dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.611pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.615Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.633konkordát1528 SGWaAP