Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trianonská1411 SGWaAP
0.216Trianonský783 SGWaAP
0.306trianonská_mierová571 SGWaAP
0.367Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.487viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.530Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.548Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.573povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.591mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.603iredenta742 SGWaAP
0.610versaillská502 SGWaAP
0.617víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.626revizionistická753 SGWaAP
0.631revizionizmus1308 SGWaAP
0.645územná_autonómia1241 SGWaAP
0.658anexia3250 SGWaAP
0.666štátoprávna1611 SGWaAP