Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.450trhovo_orientovaná552 SGWaAP
0.458kapitalizmus65672 SGWaAP
0.461pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.521liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.527kapitalistický11913 SGWaAP
0.550kapitalistické3053 SGWaAP
0.558kapitalistická11577 SGWaAP
0.562liberalizmus19638 SGWaAP
0.571znalostná_ekonomika3973 SGWaAP
0.578globalizácia36583 SGWaAP
0.580demokracia263683 SGWaAP
0.595pluralizmus5010 SGWaAP
0.598rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.601demokratický64512 SGWaAP
0.602ekonomika535639 SGWaAP
0.612socialistické12213 SGWaAP
0.613trhovo3201 SGWaAP
0.615dirigizmus672 SGWaAP
0.617súkromné_vlastníctvo13017 SGWaAP
0.618demokratizácia9510 SGWaAP