Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trestuhodný667 SGWaAP
0.435hanebný4143 SGWaAP
0.487nehanebný1860 SGWaAP
0.511trestuhodná1095 SGWaAP
0.512nemorálny4400 SGWaAP
0.524ohavný4283 SGWaAP
0.532amorálny1716 SGWaAP
0.542trestuhodné1926 SGWaAP
0.548protizákonný2549 SGWaAP
0.551poľutovaniahodný2469 SGWaAP
0.557zvrhlý2899 SGWaAP
0.559podlý4648 SGWaAP
0.572obludný2821 SGWaAP
0.589diletantský650 SGWaAP
0.592alibistický1543 SGWaAP
0.606opovážlivý554 SGWaAP
0.607zločinný3119 SGWaAP
0.609zvrátený7150 SGWaAP
0.609nenáležitý916 SGWaAP
0.611poburujúci1281 SGWaAP