Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trestuhodná1095 SGWaAP
0.486nedôslednosť4420 SGWaAP
0.492laxnosť832 SGWaAP
0.494trestuhodné1926 SGWaAP
0.503ľahkovážnosť1821 SGWaAP
0.511trestuhodný667 SGWaAP
0.524lajdáckosť640 SGWaAP
0.543lajdáctvo992 SGWaAP
0.550poľutovaniahodná1744 SGWaAP
0.556donebavolajúca479 SGWaAP
0.559spupnosť1331 SGWaAP
0.561opovážlivosť2306 SGWaAP
0.565nerozvážnosť2801 SGWaAP
0.565nerozumnosť1145 SGWaAP
0.576bezočivosť3518 SGWaAP
0.578úmyselná4240 SGWaAP
0.580nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.581nehanebnosť1441 SGWaAP
0.585hanebná3347 SGWaAP
0.585zvrhlosť3503 SGWaAP
0.586nevšímavosť4283 SGWaAP
0.587ignorancia5190 SGWaAP