Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.085Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.214Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.221žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.244nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.276Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.280banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.282ŽSK29539 SGWaAP
0.294Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.298prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.370Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.378Bratislavský_samosprávny16201 SGWaAP
0.403samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.412PSK26276 SGWaAP
0.421žilinská_župa1948 SGWaAP
0.440Milan_Belica5161 SGWaAP
0.452kraj697728 SGWaAP