Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000trefné2329 SGWaAP
0.213výstižné9421 SGWaAP
0.387vtipné26547 SGWaAP
0.433ironické3312 SGWaAP
0.436duchaplné1063 SGWaAP
0.470úsmevné4709 SGWaAP
0.507humorné3710 SGWaAP
0.510patetické1957 SGWaAP
0.519trefný4221 SGWaAP
0.525sarkastické615 SGWaAP
0.532srandovné889 SGWaAP
0.549trefná3214 SGWaAP
0.551komické6264 SGWaAP
0.555nadnesené1061 SGWaAP
0.555expresívne2662 SGWaAP
0.564otrepané2105 SGWaAP
0.564prvoplánové1655 SGWaAP
0.565podarené3267 SGWaAP
0.567sprosté3958 SGWaAP
0.569poučné8778 SGWaAP
0.574výstižná6886 SGWaAP
0.576dvojzmyselné489 SGWaAP
0.579cynické2161 SGWaAP
0.582prirovnanie23188 SGWaAP
0.583svojské4122 SGWaAP